การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562

วันที่โพส 19 พ.ย. 2562 ผู้ชม 352


การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562
*****************************************************

         วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ เป็นประธานการประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562  ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ