ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2562

วันที่โพส 19 พ.ย. 2562 ผู้ชม 347


ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2562
********************************************************

           วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. อาจารย์ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องIT105 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ