โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.)

วันที่โพส 20 พ.ย. 2562 ผู้ชม 426


โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.)

-------------------------------------------------------------------

                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 ตามเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2559 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการกิจกรรม 5 ส อย่างสม่ำเสมอ  เพื่อจัดพื้นที่บริการและพื้นที่สำนักงานให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย