โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่โพส 29 พ.ย. 2562 ผู้ชม 373


โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2563
*************************************************************

                สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2563 ขึ้น โดยจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง เทเบิลเทนนิส และแบดมินตัน ภายในสำนักฯ เพื่อให้บุคลากรมีกิจกรรมการออกกำลังกาย อันจะส่งผลให้มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การดำรงชีวิต และคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น ระหว่างวันที่ 20-29 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. –17.30 น. ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์