รองผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่โพส 6 ม.ค. 2563 ผู้ชม 373


รองผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 จากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
**********************************************************************

           วันที่ 6 มกราคม 2563 อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายหอสมุดกลาง และคณะ เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ จาก รศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะ และเยี่ยมชมหอสมุดกลางในการจัดแต่งสถานที่เพื่อเข้าสู่ห้องสมุดสีเขียว