มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

วันที่โพส 7 ม.ค. 2563 ผู้ชม 339


มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
*******************************************************

             วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ นำโดยอาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมรับคำอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน