มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 9 ม.ค. 2563 ผู้ชม 403


สวัสดีปีใหม่ 2563 และขอพรจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
*******************************************************

                     วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 13.19 น. คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ นำโดยอาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 และขอพรจาก ผศ.ดร. ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมรับคำอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน