จัดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563

วันที่โพส 27 ม.ค. 2563 ผู้ชม 457


งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563
******************************************

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดนิทรรศการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ 2563 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563 โดยจัดกิจกรรม ดังนี้
            1. การสอนพับถุงกระดาษจากกระดาษนิตยสาร/วารสาร ฉบับเก่า
            2. การสอนตัดแจกันจากขวดน้ำที่ใช้แล้ว
            เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความรู้ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการนำเศษวัสดุที่เหลือใช้นำมาประดิษฐ์เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน