วันพระราชทานนามราชภัฏ

วันที่โพส 14 ก.พ. 2563 ผู้ชม 409


14 กุมภาพันธ์
“วันราชภัฏ” พระราชทานกำเนิด “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
****************************************

              วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและทำบุญตักบาตร วันพระราชทานนามราชภัฏ เวลา 08.49 น. ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   โดย ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธาน