ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันที่โพส 25 ก.พ. 2563 ผู้ชม 426


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
**********************************************************

             วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. ผศ.ดร. เดือนฉาย  ไชยบุตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมต้อนรับสำนักส่งเริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการเข้าศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานด้านระบบสารสนเทศ