การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563

วันที่โพส 4 มี.ค. 2563 ผู้ชม 338


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563
---------------------------------------------------------------------------------

           วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร. เดือนฉาย  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล ครั้ง 1/2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการสร้างเอกสาร สื่อการสอน และร่วมเป็นวิทยากรเพื่ออบรมให้ความรู้และสอบประเมินความสามารถด้านดิจิทัล ให้นักศึกษา ปีการศึกษา 2562