โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 12 มี.ค. 2563 ผู้ชม 392


โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
******************************************

                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินจัดโครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อวัดระดับความสามารถทางด้านดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคณะที่จะจบการศึกษา จำนวน 1,231 คน และได้รับเกียรติจากอาจารย์ทุกคณะมาร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้และคุมสอบครั้งนี้ โดยมีการจัดอบรมและสอบทั้งหมด 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม - 9 เมษายน 2563

#ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบรับรองประกาศนียบัตรจากสำนักคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/certpcru/