โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว

วันที่โพส 17 มิ.ย. 2563 ผู้ชม 389


วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการจัดการความรู้เรื่อง การดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ณ ห้องประชุมIT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดพิธี และอาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายหอสมุดกลาง เป็นวิทยากร ดำเนินการจัดการความรู้ตามระบบ (KM)