โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.)

วันที่โพส 13 ก.ค. 2563 ผู้ชม 372


โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.)

********************

              สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมความพร้อมให้บริการในการเปิดภาคเรียน 1/2563 โดยจัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.) ระหว่างวันที่  1-10 กรกฏาคม 2563 ด้วยความร่วมมือของบุคลากรภายในสำนักฯ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง)และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และเตรียมความพร้อมให้บริการเพื่อป้องการกันแพร่เชื้อ Covid-19 ตามแนวปฏิบัติ การเว้นระยะห่างทางสังคม social distancing ,จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิเข้าอาคาร และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น