เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่โพส 8 ก.ย. 2563 ผู้ชม 304


โครงการประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
****************************************************

           วันที่ 2 กันยายน 2563 คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และบรรยายแนวทางการจัดทำงบประมาณ แผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสีทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์