ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่โพส 7 ธ.ค. 2563 ผู้ชม 499


ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

*******************

     วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย อาจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารงานคุณภาพ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ด้านงานห้องสมุด และงานด้านไอที