เข้าร่วมโครงการ Library : Care the Bear

วันที่โพส 16 ธ.ค. 2563 ผู้ชม 417


โครงการ Library : Care the Bear

*************

      วันนี้ (16 ธันวาคม 2563) คุณหนึ่งทัย  บุญมี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ พร้อมคณะบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการ Library : Care the Bear ณ ห้องประชุมใหญ่ (Meeting Hall) ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขยายบทบาทและการมีส่วนร่วมของห้องสมุด ในการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและช่วยสร้างจิตสำนึก ปลูกฝังพฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการลดภาวะโลกร้อน เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและของโลกต่อไป