เข้ารับการฝึกอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น

วันที่โพส 25 ธ.ค. 2563 ผู้ชม 383


เข้ารับการฝึกอบรม
การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น
**********

            เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2563 บุคลากร สายสนับสนุน สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนคู่มือปฏิบัติงานหลักและการเขียนแบบประเมินเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจง วิทยากรโดย รศ.สุรชัย ขวัญเมือง ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้

 

Cr.: งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์