โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่โพส 25 ม.ค. 2564 ผู้ชม 363


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
******************************

     วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ และแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สู่หน่วยงานภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการดำรงตำแหน่งในระดับ "ชำนาญการ" และมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกให้กับผู้บริหารและบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563