พิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนามราชภัฏ ประจำปี 2564

วันที่โพส 11 ก.พ. 2564 ผู้ชม 376


พิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประจำปี 2564
*************

       วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.49.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ประจำปี 2564 ณ หอประชุมประกายเพชร โดยมีกิจกรรมพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ และร่วมตักบาตข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ 

 

Cr.:งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์