พิธีทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2564

วันที่โพส 4 มี.ค. 2564 ผู้ชม 317


พิธีทำบุญเลี้ยงพระ
ประจำปี 2564
***********

         วันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ศิรินภา พรหมคำ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธาน พิธีทำบุญเลี้ยงพระ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2564  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน