ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ

วันที่โพส 8 มี.ค. 2564 ผู้ชม 359


ต้อนรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

****************

    วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. คุณหนึ่งฤทัย บุญมี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ พร้อมด้วยหัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่ายงาน ให้การต้อนรับ อาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และติดตามผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กับนักศึกษา ทั้ง ๕ คน ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์