เข้าร่วมสัมมนา Prevent your Data Center from Cybersecurity and Ready For PDPA with HPE

วันที่โพส 2 เม.ย. 2564 ผู้ชม 378


เข้าร่วมสัมมนา Prevent your Data Center from Cybersecurity and Ready For PDPA with HPE
******************************

             วันที่ 2 เมษายน 2564 สำนักวิทยบริการฯ ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมนา Prevent your Data Center from Cybersecurity and Ready For PDPA with HPE ณ ห้องประชุมนิมมาน 1  โรงแรมยู นิมมาน เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาวิธีการป้องกันการโจมตีของ Ransomware ที่มีจำนวนมาขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างไม่สามารถคาดการณ์ได้