สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

วันที่โพส 16 เม.ย. 2564 ผู้ชม 401


สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564
*************************


     วันที่ 9 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรสำนักฯ ร่วมพิธีใส่บาตร ข้าวสารอาหาร แด่พระภิกษุสงค์ และสงฆ์น้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันสงกรานต์