การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564

วันที่โพส 28 เม.ย. 2564 ผู้ชม 255


การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 4/2564
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 
การประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference ด้วย Application Google Meet

***************

            วันที่ 28 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ VDO Conference ด้วย Application Google Meet เพื่อหารือการบริหารงานของหน่วยงาน