กิจกรรม 5ส (เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน)

วันที่โพส 11 มิ.ย. 2564 ผู้ชม 269


กิจกรรม 5ส (เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน)

***********************

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม 5 ส เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยบุคลากรของสำนักร่วมกันทำความสะอาดภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นระเบียบ พร้อมเช็ดทำความสะอาดเพื่อฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19