สำรวจห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ

วันที่โพส 11 มิ.ย. 2564 ผู้ชม 273


สำรวจห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ
***************************

               วันนี้ (11 มิถุนายน 2564) ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ลงพื้นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก ต.พระพุทธบาท อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์  เพื่อสำรวจและเตรียมความพร้อมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด เพื่อจัดเก็บข้อมูล และวางแผนในการดำเนินการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี