การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ

วันที่โพส 18 มิ.ย. 2564 ผู้ชม 414


การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
********************

       วันนี้ (18 มิถุนายน 2564) เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการ ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลาง จังหวังเพชรบูรณ์ อาคาร 2