ปรับปรุงห้องสอนสาธิต เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ

วันที่โพส 22 มิ.ย. 2564 ผู้ชม 383


ปรับปรุงห้องสอนสาธิต เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ
*********************

            วันที่ 22-24 มิถุนายน 2564 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าปรับปรุงห้องสอนสาธิตการเรียนคอมพิวเตอร์ โดยซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ภายในห้องเรียนให้พร้อมใช้งาน และเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบ ZOOM ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก ต.พระพุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี