ประชุมสัมมนาออนไลน์โครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยกลุ่มข้อมูลราชภัฏ ครั้งที่ 3

วันที่โพส 1 ก.ค. 2564 ผู้ชม 485


การประชุมสัมมนาออนไลน์
โครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
“ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยกลุ่มข้อมูลราชภัฏ ครั้งที่ 3
(Transform to Digital University with Rajabhat Dataset)”
Online Pre-Workshop III

**********************

            เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 อาจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร คณะกรรมการ Rajabhat Dataset มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เข้าร่วมการประชุมสัมมนาออนไลน์ กับโครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ“ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยกลุ่มข้อมูลราชภัฏ ครั้งที่ 3 เพื่อให้สามารถออกแบบและแบ่งปันข้อมูล ตลอดจนนำเสนอรูปแบบการจัดทำรายงานให้กับผู้บริหารในระดับต่าง และพัฒนาต่อยอดในการสร้างกลุ่มข้อมูลประเภทอื่นให้เหมาะกับข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Rajabhat Dataset)