การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564

วันที่โพส 8 ก.ค. 2564 ผู้ชม 404


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไก
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ครั้งที่ 2/2564
************************

          วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  และผ่านทาง Application Google Meet เพื่อร่วมกันหารือในการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์