เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

วันที่โพส 16 ก.ค. 2564 ผู้ชม 385


เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

*************

         วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2564 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำข้อมูลประเมินผลการปฏิบัติราชการ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง