ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมรับเสร็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่โพส 20 ส.ค. 2564 ผู้ชม 510


 ตรวจสอบและเตรียมความพร้อม
รับเสร็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก
********************

        วันที่ 20 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการทดสอบระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และห้องสาธิตการสอน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามงาน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564