การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

วันที่โพส 27 ส.ค. 2564 ผู้ชม 556


การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 8/2564
*************

      วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8/2564 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เวลา 09.30 น. เพื่อร่วมกันหารือการบริหารงานสำนักฯ โดยคณะกรรมการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียง