การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2564

วันที่โพส 27 ต.ค. 2564 ผู้ชม 460


การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 10/2564
*******************

        วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันหารือการบริหารงานของสำนัก