เข้าร่วมโครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทง ลอยกะเธอ”

วันที่โพส 17 พ.ย. 2564 ผู้ชม 399


เข้าร่วมโครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564
ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทง ลอยกะเธอ”
***************************

        วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 น. ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการลานวัฒนธรรม ครั้งที่ 14 สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “ลอยกระทง ลอยกะเธอ” ณ หอประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เพื่อร่วมสืบสานประเพณีลองกระทง