เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน

วันที่โพส 25 พ.ย. 2564 ผู้ชม 353


เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน
*****************

        วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. คุณหนึ่งฤทัย บุญมี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และหัวหน้างาน ทั้ง 4 ฝ่ายงาน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน ณ ห้องประชุมหมื่นจง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อรับฟังบรรยาย และฝึกปฏิบัติวิธีเขียนการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งหัวหน้างาน