ร่วมงานดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564

วันที่โพส 7 ธ.ค. 2564 ผู้ชม 220


ร่วมงานดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564
********************************

        วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพช่ออินทนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภายในงาน มีการแสดงจินตลีลา และการแสดงดนตรี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)