แสดงความยินดียินดีกับ อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 20 ธ.ค. 2564 ผู้ชม 314


แสดงความยินดียินดีกับ อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
***********

            วันที่ 16 ธ.ค. 64 เวลา 11.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร มอบต้นไม้มงคลแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์