มอบหนังสือให้กับหอสมุดกลาง

วันที่โพส 20 ธ.ค. 2564 ผู้ชม 342


มอบหนังสือให้กับหอสมุดกลาง
*****************

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอขอบคุณ คุณสมศักดิ์ คณาคำ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหนังสือให้กับหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 จำนวน 6 เล่ม ดังนี้
1.ชื่อบ้าน นามเมือง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เล่มที่ 1
2.ชื่อบ้าน นามเมือง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เล่มที่ 2
3.หางดง 120 ปี เล่ม 1
4.หางดง 120 ปี เล่ม 2
5.ตำนานพระธาตุดอยตุง 2,000 ปี เล่มที่ 1
6.ตำนานพระธาตุดอยตุง 2,000 ปี เล่มที่ 2
โดย อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นผู้รับมอบ