โครงการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3Rs ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก

วันที่โพส 23 ธ.ค. 2564 ผู้ชม 235


โครงการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3Rs ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก
***********************

        วันที่ 23 ธันวาคม 2564 งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการคัดแยกขยะโดยใช้หลัก 3Rs ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก มีความรู้ และสามารคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3Rs เพื่อลดปริมาณของเสีย และลดโลกร้อน จากชุมชน  โดยมีอาจารย์ศรัญญา  ตรีทศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ และปฏิบัติในการคัดแยกขยะ