มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่

วันที่โพส 27 ธ.ค. 2564 ผู้ชม 254


 มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่
*****************

           วันที่ 24 ธันวาคม 2564 คณะผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ  นำโดย อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักฯ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ดร.เสกสรร นิยมเพ็ง และ ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจำสำนัก เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565