วันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ"

วันที่โพส 14 ก.พ. 2565 ผู้ชม 434


วันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ"
*************************


           วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชภัฏ" โดย อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารและธุรการ ขึ้นรับมอบรางวัลสำนักที่มีคะแนนประกันคุณภาพการศึกษาสูงสุด และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พร้อมร่วมแรงร่วมใจกันจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัย โดยพร้อมเพรียงกัน