การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 3/2565

วันที่โพส 28 มี.ค. 2565 ผู้ชม 447


การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 3/2565
****************

      วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึกให้กับผู้บริหารและบุคลากร ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564