วันที่โพส 9 มิ.ย. 2557 ผู้ชม 240


งานปรองดอง คืนความสุขให้ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน ณ สวนเพชรบุระ