วันอนุรักษ์มรดกไทย

วันที่โพส 1 เม.ย. 2565 ผู้ชม 587


วันอนุรักษ์มรดกไทย
**************

          วันที่ 1 เมษายน 2565 อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย และร่วมแสดงความยินดีกับ คุณณัฐยา  สุโนพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้ารับโล่รางวัล “ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น” ในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย “เชิดชูเกียรติผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น” ณ ห้องประชุมประกายทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์