ทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และด้านวิทยาการข้อมูล

วันที่โพส 21 เม.ย. 2565 ผู้ชม 313


ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ
ทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และด้านวิทยาการข้อมูล
**********************

       วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานบริหารและธุรการ, คุณนายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์  และคุณวรรณภัสร์ ปราบพาลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ทุนรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ : ทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) ผ่านระบบ Microsoft Teams