โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (5 ส.)

วันที่โพส 22 เม.ย. 2565 ผู้ชม 299


โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน (5 ส.)
***************************************************

     วันที่ 20-22 เมษายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานน่าอยู่  น่าทำงาน (5 ส.) โดยมีกิจกรรม ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคาร ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ  ทำน้ำยาล้างจาน และปลูกต้นไม้ เพื่อให้ร่วมกันปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม