โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันที่โพส 25 เม.ย. 2565 ผู้ชม 577


โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
************************************

      วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.09 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565  โดยร่วมทำบุญเลี้ยงพระ สรงน้ําพระพุทธรูป และกราบไหว้ขอพรพ่อขุนผาเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของสำนักฯ  ภายใต้มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19