การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565

วันที่โพส 26 เม.ย. 2565 ผู้ชม 246


การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 4/2565
************

     วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. อาจารย์ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2565  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และในรูปแบบออนไลน์ เพื่อหารื่อการบริหารงานของสำนักฯ ร่วมกัน